شركت نوین تونل در سال ۱۳95  تأسیس شد و در زمینه ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره، طراحی، تأمین و اجرا بخصوص در حوزه‌های تخصصی مهندسی عمران شامل مشاوره فنی، طراحی مناسب و تأمین محصولات اروپایی همچنین اجرای پروژه‌های ویژه در زمینه تخصصی محصولات ژئوسینتتیک، عملیات آب بندی سازه‌های ساخته شده و ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های مختلف زیست محیطی و توسعه زیرساخت‌ها، در بخش فعالیت مهندسی حضور شاخص داشته است. تیم مجرب این شركت در زمینه‌های مختلف تخصصی از قبیل فنی، بازرگانی و کارشناسی اجرا قابلیت‌های خود را در پروژه‌های متعددی به اثبات رسانده اند و در حال توسعه روز افزون مهارت‌های فنی و اجرایی در زمینه تخصص تعریف شده بنا به تکنولوژی روز اروپا می‌باشند. دانش نحوه استفاده صحیح جایگزینی محصولات ژئوسینتتیک با سایر محصولات و چگونگی انتخاب بهینه آن بر اساس استانداردهای مورد لزوم در هر پروژه از توانایی‌های بالفعل این شركت بوده و اکثر کارفرمایان به این امر و نتیجه مثبته آن اذعان دارند.