معرفی کلی شرکت

ایده  تأسیس شرکت  نوین تونل قرن در بهار 1395 با درک لزوم شکل گیری مجموعه ای به عنوان طراح و مجری تخصصی راهکارهای مهندسی، توسط جمعی از دانش آموختگان  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس شکل گرفت. این موضوع در مرداد ماه 1395 منجر به تأسیس شرکت نوین تونل قرن گردید. این مجموعه با در اختیار گرفتن دانش فنی روز دنیا و تکیه بر فناوری های نوین مهندسی در زمینه طراحی،  تأمین مصالح و مدیریت و اجرای پروژه های مهندسی، فعالیت می نماید. 

  • ایده تأسیس شرکت نوین تونل قرن در بهار 1395 با درک لزوم شکل گیری مجموعه ای به عنوان طراح و مجری تخصصی راهکارهای مهندسی، توسط جمعی از دانش آموختگان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس شکل گرفت. این موضوع در مرداد ماه 1395 منجر به تأسیس شرکت نوین تونل قرن گردید. این مجموعه با در اختیار گرفتن دانش فنی روز دنیا و تکیه بر فناوری های نوین مهندسی در زمینه طراحی، تأمین مصالح و مدیریت و اجرای پروژه های مهندسی، فعالیت می نماید.
    01 خرداد 1401